Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Sứ nhỏ linh tinh? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Sứ nhỏ linh tinh là Trung Quốc ($1,84 tỷ), Ý ($503 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($339 Hàng triệu), Đức ($310 Hàng triệu) và Hồng Kông ($296 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($400 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($369 Hàng triệu), Hồng Kông ($367 Hàng triệu), Pháp ($274 Hàng triệu) và Đức ($212 Hàng triệu).

Sứ nhỏ linh tinh còn được biết là sàng, manequins, nùi bông thoa phấn, nút, dây kéo, lược, khoá kéo, núm vú cao su, khăn lau.

Sứ nhỏ linh tinh có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Sứ nhỏ linh tinh Trade

More on Sứ nhỏ linh tinh from our other sites