Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Đồ trang sức quý giá? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Đồ trang sức quý giá là Trung Quốc ($8,86 tỷ), Hoa Kỳ ($7,49 tỷ), Thụy Sĩ ($7,27 tỷ), Pháp ($6,86 tỷ) và Ấn Độ ($6,78 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hồng Kông ($16,2 tỷ), Hoa Kỳ ($10,6 tỷ), Thụy Sĩ ($9,2 tỷ), Vương quốc Anh ($3,99 tỷ) và Pháp ($3,87 tỷ).

Đồ trang sức quý giá còn được biết là nhẫn, mặt dây chuyền, kim loại, thợ kim hoàn, thợ bạc.

Đồ trang sức quý giá có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Đồ trang sức quý giá Trade

More on Đồ trang sức quý giá from our other sites