Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Eyewear? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Eyewear là Trung Quốc ($5,72 tỷ), Ý ($3,98 tỷ), Hồng Kông ($1,26 tỷ), Hoa Kỳ ($708 Hàng triệu) và Đức ($482 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($3,16 tỷ), Hồng Kông ($1,34 tỷ), Ý ($1,27 tỷ), Pháp ($963 Hàng triệu) và Đức ($819 Hàng triệu).

Eyewear còn được biết là kính, ống kính, kính đeo mắt, kính bảo hộ, khắc phục.

Eyewear có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Eyewear Trade

More on Eyewear from our other sites