Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Đồ lót phụ nữ? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Đồ lót phụ nữ là Trung Quốc ($417 Hàng triệu), Ấn Độ ($68,3 Hàng triệu), Sri Lanka ($36,7 Hàng triệu), Gà tây ($36,6 Hàng triệu) và Indonesia ($28,8 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($181 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($79,1 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($69,1 Hàng triệu), Pháp ($48,2 Hàng triệu) và Tây Ban Nha ($39,9 Hàng triệu).

Đồ lót phụ nữ còn được biết là quần lót, áo ngực, thong.

Đồ lót phụ nữ có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Đồ lót phụ nữ Trade

More on Đồ lót phụ nữ from our other sites