Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Ánh sáng đạc? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Ánh sáng đạc là Trung Quốc ($2,68 tỷ), Mexico ($1,19 tỷ), Hoa Kỳ ($295 Hàng triệu), Đức ($189 Hàng triệu) và Pháp ($109 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($1,91 tỷ), Mexico ($353 Hàng triệu), Đức ($283 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($187 Hàng triệu) và Singapore ($157 Hàng triệu).

Ánh sáng đạc còn được biết là đèn, lồng đèn, chiếu sáng, tín hiệu thủy tinh, điện, chấn lưu, đèn, đèn chùm, lũ.

Ánh sáng đạc có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Ánh sáng đạc Trade

More on Ánh sáng đạc from our other sites