Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Máy bay lớn? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Máy bay lớn là Pháp ($32,8 tỷ), Đức ($17,5 tỷ), Hoa Kỳ ($10 tỷ), Canada ($3,78 tỷ) và Brazil ($2,88 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($11,4 tỷ), Hoa Kỳ ($10 tỷ), Trung Quốc ($9,8 tỷ), Vương quốc Anh ($8,7 tỷ) và Pháp ($7,49 tỷ).

Máy bay lớn còn được biết là máy bay, máy bay.

Máy bay lớn có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Máy bay lớn Trade

More on Máy bay lớn from our other sites