Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Máy bay trực thăng? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Máy bay trực thăng là Hoa Kỳ ($1,12 tỷ), Ý ($712 Hàng triệu), Canada ($698 Hàng triệu), Pháp ($511 Hàng triệu) và Đức ($482 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($632 Hàng triệu), Trung Quốc ($489 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($416 Hàng triệu), Úc ($328 Hàng triệu) và Canada ($302 Hàng triệu).

Máy bay trực thăng còn được biết là Choppers, máy bay, rotorcraft.

Máy bay trực thăng có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Máy bay trực thăng Trade

More on Máy bay trực thăng from our other sites