Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Vi mạch điện tử? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Vi mạch điện tử là Singapore ($34,6 tỷ), Trung Quốc ($17,1 tỷ), Nam Triều Tiên ($9,3 tỷ), Malaysia ($9,2 tỷ) và Philippines ($8,83 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Singapore ($19,4 tỷ), Hồng Kông ($18,8 tỷ), Trung Quốc ($14,5 tỷ), Hoa Kỳ ($10 tỷ) và Mexico ($7,92 tỷ).

Vi mạch điện tử còn được biết là bán dẫn, chip.

Vi mạch điện tử có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Vi mạch điện tử Trade

More on Vi mạch điện tử from our other sites