Looking for the latest data? Try OEC Pro

Phụ tùng hệ thống ròng rọc

Looking to buy or sell Phụ tùng hệ thống ròng rọc? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Phụ tùng hệ thống ròng rọc? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Phụ tùng hệ thống ròng rọc là Đức ($11,3 tỷ), Trung Quốc ($6,35 tỷ), Hoa Kỳ ($6,01 tỷ), Sơn mài Nhật ($5,19 tỷ) và Ý ($3,55 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($8,77 tỷ), Đức ($5,28 tỷ), Trung Quốc ($4,54 tỷ), Canada ($2,87 tỷ) và Mexico ($2,81 tỷ).

Phụ tùng hệ thống ròng rọc còn được biết là trục, tay quay, nhà ở mang, khối ròng rọc.

Phụ tùng hệ thống ròng rọc có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Phụ tùng hệ thống ròng rọc Trade

More on Phụ tùng hệ thống ròng rọc from our other sites