Looking for the latest data? Try OEC Pro

Máy công cụ cho chuyên nghiệp

Looking to buy or sell Máy công cụ cho chuyên nghiệp? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Máy công cụ cho chuyên nghiệp? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Máy công cụ cho chuyên nghiệp là Đức ($2,38 tỷ), Ý ($2,3 tỷ), Trung Quốc ($2,08 tỷ), Sơn mài Nhật ($608 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($530 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($1,8 tỷ), Trung Quốc ($1,11 tỷ), Đức ($934 Hàng triệu), Pháp ($455 Hàng triệu) và Canada ($420 Hàng triệu).

Máy công cụ cho chuyên nghiệp còn được biết là khoáng sản, thủy tinh, cao su cứng, khắc.

Máy công cụ cho chuyên nghiệp có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Máy công cụ cho chuyên nghiệp Trade

More on Máy công cụ cho chuyên nghiệp from our other sites