Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Kim loại Cáp? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Kim loại Cáp là Trung Quốc ($1,62 tỷ), Đức ($653 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($635 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($583 Hàng triệu) và Gà tây ($512 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($814 Hàng triệu), Đức ($529 Hàng triệu), Mexico ($400 Hàng triệu), Canada ($315 Hàng triệu) và Trung Quốc ($300 Hàng triệu).

Kim loại Cáp còn được biết là dây, chão, dây thừng, cấm tết, sling.

Kim loại Cáp có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Kim loại Cáp Trade

More on Kim loại Cáp from our other sites