Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Làm việc Tin và hợp kim? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Làm việc Tin và hợp kim là Trung Quốc ($53,4 Hàng triệu), Ba Lan ($48,6 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($41,9 Hàng triệu), Đức ($40,3 Hàng triệu) và Indonesia ($33,2 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($66,9 Hàng triệu), Malaysia ($52,3 Hàng triệu), Mexico ($37,4 Hàng triệu), Hồng Kông ($28,6 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($24,3 Hàng triệu).

Làm việc Tin và hợp kim có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Làm việc Tin và hợp kim Trade

More on Làm việc Tin và hợp kim from our other sites