Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Sheets đóng hộp? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Sheets đóng hộp là Đức ($818 Hàng triệu), Trung Quốc ($745 Hàng triệu), Hà Lan ($651 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($424 Hàng triệu) và Slovakia ($358 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($864 Hàng triệu), Ý ($520 Hàng triệu), Pháp ($211 Hàng triệu), Mexico ($203 Hàng triệu) và Philippines ($172 Hàng triệu).

Sheets đóng hộp còn được biết là thép, tấm.

Sheets đóng hộp có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Sheets đóng hộp Trade

More on Sheets đóng hộp from our other sites