Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Iron dây? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Iron dây là Ukraina ($131 Hàng triệu), Moldova ($16,4 Hàng triệu), Senegal ($3,85 Hàng triệu), Azerbaijan ($1,43 Hàng triệu) và Ai Cập ($517 Hàng ngàn). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Senegal ($42,6 Hàng triệu), Cote d'Ivoire ($25,9 Hàng triệu), Ghana ($25,4 Hàng triệu), Ukraina ($16,6 Hàng triệu) và Mali ($10,1 Hàng triệu).

Iron dây còn được biết là thép, que, carbon cao, hợp kim, không rỉ, chịu nhiệt.

Iron dây có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Iron dây Trade

More on Iron dây from our other sites