Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Phôi sắt? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Phôi sắt là Nga ($5,27 tỷ), Brazil ($4,07 tỷ), Ukraina ($2,67 tỷ), Đức ($1,31 tỷ) và Ấn Độ ($1,05 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($3,49 tỷ), Gà tây ($2,05 tỷ), Ý ($1,67 tỷ), Đức ($1,65 tỷ) và Indonesia ($1,23 tỷ).

Phôi sắt còn được biết là nở, phôi thép, tấm, thanh sheet, hợp kim, không rỉ.

Phôi sắt có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Phôi sắt Trade

More on Phôi sắt from our other sites