Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Tổng hợp đá quý? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Tổng hợp đá quý là Hồng Kông ($259 Hàng triệu), Trung Quốc ($160 Hàng triệu), Ấn Độ ($149 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($95,6 Hàng triệu) và Nga ($87,8 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Ấn Độ ($244 Hàng triệu), Hồng Kông ($189 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($179 Hàng triệu), Trung Quốc ($106 Hàng triệu) và Đức ($49,2 Hàng triệu).

Tổng hợp đá quý có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Tổng hợp đá quý Trade

More on Tổng hợp đá quý from our other sites