Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Chưa lắp, đá quý? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Chưa lắp, đá quý là Hồng Kông ($1,89 tỷ), Hoa Kỳ ($1,3 tỷ), Thụy Sĩ ($633 Hàng triệu), Ấn Độ ($502 Hàng triệu) và Pháp ($349 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hồng Kông ($1,48 tỷ), Hoa Kỳ ($1,41 tỷ), Ấn Độ ($1,32 tỷ), Thụy Sĩ ($903 Hàng triệu) và Pháp ($478 Hàng triệu).

Chưa lắp, đá quý còn được biết là emerald, aquamarine, tourmaline, opal, garnet, sapphire, topaz, ruby, hổ phách, thạch anh tím, tanzanite, mắt hổ.

Chưa lắp, đá quý có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Chưa lắp, đá quý Trade

More on Chưa lắp, đá quý from our other sites