Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Đồ trang trí gốm linh tinh? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Đồ trang trí gốm linh tinh là Trung Quốc ($1,01 tỷ), Đức ($91 Hàng triệu), Hà Lan ($62,2 Hàng triệu), Bồ Đào Nha ($46,3 Hàng triệu) và Tây Ban Nha ($42,4 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($438 Hàng triệu), Đức ($129 Hàng triệu), Hà Lan ($111 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($68,8 Hàng triệu) và Pháp ($65,6 Hàng triệu).

Đồ trang trí gốm linh tinh có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Đồ trang trí gốm linh tinh Trade

More on Đồ trang trí gốm linh tinh from our other sites