Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Sứ? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Sứ là Trung Quốc ($3 tỷ), Đức ($282 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($113 Hàng triệu), Pháp ($95,6 Hàng triệu) và Indonesia ($78,7 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($719 Hàng triệu), Đức ($289 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($225 Hàng triệu), Ý ($173 Hàng triệu) và Pháp ($154 Hàng triệu).

Sứ có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Sứ Trade

More on Sứ from our other sites