Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Sản phẩm amiăng? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Sản phẩm amiăng là Hoa Kỳ ($248 Hàng triệu), Đức ($216 Hàng triệu), Trung Quốc ($174 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($171 Hàng triệu) và Brazil ($102 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($248 Hàng triệu), Trung Quốc ($94,8 Hàng triệu), Đức ($91,9 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($68,7 Hàng triệu) và Mexico ($67,2 Hàng triệu).

Sản phẩm amiăng có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Sản phẩm amiăng Trade

More on Sản phẩm amiăng from our other sites