Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Gạch chịu lửa? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Gạch chịu lửa là Trung Quốc ($1,25 tỷ), Đức ($818 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($429 Hàng triệu), Áo ($353 Hàng triệu) và Pháp ($240 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($311 Hàng triệu), Ấn Độ ($293 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($287 Hàng triệu), Đức ($268 Hàng triệu) và Nga ($248 Hàng triệu).

Gạch chịu lửa còn được biết là đá nung, gạch.

Gạch chịu lửa có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Gạch chịu lửa Trade

More on Gạch chịu lửa from our other sites