Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Nghề thêu? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Nghề thêu là Trung Quốc ($842 Hàng triệu), Ấn Độ ($218 Hàng triệu), Hồng Kông ($175 Hàng triệu), Ý ($100 Hàng triệu) và Gà tây ($90,9 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($170 Hàng triệu), Mexico ($167 Hàng triệu), Hồng Kông ($166 Hàng triệu), Ý ($139 Hàng triệu) và Trung Quốc ($115 Hàng triệu).

Nghề thêu còn được biết là vải tuyn, ren, ruy băng, nhãn, phù hiệu, trang trí, dải viền, tua, ngù, lưới.

Nghề thêu có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Nghề thêu Trade

More on Nghề thêu from our other sites