Looking for the latest data? Try OEC Pro

Vải dệt thoi từ dưới 85% sợi tổng hợp không liên tục

Looking to buy or sell Vải dệt thoi từ dưới 85% sợi tổng hợp không liên tục? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Vải dệt thoi từ dưới 85% sợi tổng hợp không liên tục? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Vải dệt thoi từ dưới 85% sợi tổng hợp không liên tục là Trung Quốc ($1,89 tỷ), Pakistan ($258 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($240 Hàng triệu), Ấn Độ ($227 Hàng triệu) và Ý ($220 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Miến Điện ($322 Hàng triệu), Mexico ($202 Hàng triệu), Indonesia ($200 Hàng triệu), Đức ($159 Hàng triệu) và Morocco ($139 Hàng triệu).

Vải dệt thoi từ dưới 85% sợi tổng hợp không liên tục có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Vải dệt thoi từ dưới 85% sợi tổng hợp không liên tục Trade

More on Vải dệt thoi từ dưới 85% sợi tổng hợp không liên tục from our other sites