Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Thùng và thùng? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Thùng và thùng là Pháp ($472 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($220 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($80,5 Hàng triệu), Hungary ($16,1 Hàng triệu) và Áo ($11,5 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($256 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($144 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($68,1 Hàng triệu), Úc ($51,3 Hàng triệu) và Ý ($41,4 Hàng triệu).

Thùng và thùng có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Thùng và thùng Trade

More on Thùng và thùng from our other sites