Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Truyền Belt? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Truyền Belt là Đức ($883 Hàng triệu), Trung Quốc ($662 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($454 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($325 Hàng triệu) và Ý ($281 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($539 Hàng triệu), Đức ($465 Hàng triệu), Pháp ($308 Hàng triệu), Canada ($211 Hàng triệu) và Bỉ ($206 Hàng triệu).

Truyền Belt còn được biết là băng tải, thang máy.

Truyền Belt có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Truyền Belt Trade

More on Truyền Belt from our other sites