Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Linh tinh nhân tạo Nhựa? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Linh tinh nhân tạo Nhựa là Ấn Độ ($636 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($519 Hàng triệu), Trung Quốc ($461 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($223 Hàng triệu) và Đức ($220 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($699 Hàng triệu), Đức ($227 Hàng triệu), Trung Quốc ($204 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($190 Hàng triệu) và Mexico ($139 Hàng triệu).

Linh tinh nhân tạo Nhựa còn được biết là protein, muối, protein, este, linoxyn.

Linh tinh nhân tạo Nhựa có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Linh tinh nhân tạo Nhựa Trade

More on Linh tinh nhân tạo Nhựa from our other sites