Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Polyvinyl Acetate? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Polyvinyl Acetate là Ai Cập ($3,32 Hàng triệu), Tunisia ($2,35 Hàng triệu), Singapore ($615 Hàng ngàn), Kenya ($106 Hàng ngàn) và Mexico ($25,2 Hàng ngàn). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Kenya ($2,24 Hàng triệu), Ghana ($1,29 Hàng triệu), Cote d'Ivoire ($752 Hàng ngàn), Senegal ($492 Hàng ngàn) và Philippines ($382 Hàng ngàn).

Polyvinyl Acetate có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Polyvinyl Acetate Trade

More on Polyvinyl Acetate from our other sites