Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Polyeste? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Polyeste là Trung Quốc ($4,94 tỷ), Hoa Kỳ ($3,86 tỷ), Nam Triều Tiên ($3,62 tỷ), Đức ($3,36 tỷ) và Sơn mài Nhật ($2,63 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($5,67 tỷ), Đức ($2,83 tỷ), Hoa Kỳ ($2,49 tỷ), Ý ($1,75 tỷ) và Pháp ($1,52 tỷ).

Polyeste còn được biết là alkyd, đĩa, phim, tấm, lá, dải, chất thải, phế liệu.

Polyeste có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Polyeste Trade

More on Polyeste from our other sites