Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Thuốc nổ đã điều chế? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Thuốc nổ đã điều chế là Hoa Kỳ ($311 Hàng triệu), Đức ($77,8 Hàng triệu), Ba Lan ($50,9 Hàng triệu), Nam Phi ($39,6 Hàng triệu) và Trung Quốc ($35,4 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($163 Hàng triệu), Canada ($91 Hàng triệu), Mexico ($75,1 Hàng triệu), Pháp ($56,8 Hàng triệu) và Đức ($44,2 Hàng triệu).

Thuốc nổ đã điều chế còn được biết là TNT, bột phóng.

Thuốc nổ đã điều chế có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Thuốc nổ đã điều chế Trade

More on Thuốc nổ đã điều chế from our other sites