Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Mực In? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Mực In là Đức ($2,01 tỷ), Hà Lan ($828 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($795 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($737 Hàng triệu) và Trung Quốc ($567 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($1,35 tỷ), Hà Lan ($712 Hàng triệu), Pháp ($681 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($547 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($440 Hàng triệu).

Mực In có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Mực In Trade

More on Mực In from our other sites