Looking for the latest data? Try OEC Pro

Các chất thuộc da tổng hợp

Looking to buy or sell Các chất thuộc da tổng hợp? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Các chất thuộc da tổng hợp? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Các chất thuộc da tổng hợp là Ý ($133 Hàng triệu), Đức ($112 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($61,2 Hàng triệu), Pháp ($58 Hàng triệu) và Ấn Độ ($56,4 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($159 Hàng triệu), Ý ($51,7 Hàng triệu), Brazil ($32,6 Hàng triệu), Ấn Độ ($30,9 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($30,6 Hàng triệu).

Các chất thuộc da tổng hợp có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Các chất thuộc da tổng hợp Trade

More on Các chất thuộc da tổng hợp from our other sites