Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Sản phẩm hóa chất vô cơ? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Sản phẩm hóa chất vô cơ là Trung Quốc ($1,12 tỷ), Hoa Kỳ ($514 Hàng triệu), Đức ($307 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($304 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($294 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Nam Triều Tiên ($781 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($478 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($417 Hàng triệu), Đức ($372 Hàng triệu) và Trung Quốc ($270 Hàng triệu).

Sản phẩm hóa chất vô cơ có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Sản phẩm hóa chất vô cơ Trade

More on Sản phẩm hóa chất vô cơ from our other sites