Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Muối kim loại? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Muối kim loại là Hoa Kỳ ($2,4 tỷ), Trung Quốc ($1,91 tỷ), Chile ($1,13 tỷ), Đức ($1,1 tỷ) và Gà tây ($667 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($883 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($804 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($649 Hàng triệu), Mexico ($613 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($564 Hàng triệu).

Muối kim loại còn được biết là vô cơ, peroxysalts, nitrit, nitrat, phosphites, hydrophosphites, phosphat, natri cacbonat, cacbonat, percarbonate, cyanide, fulminat, xyanat, thiocynates, silicat, borat.

Muối kim loại có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Muối kim loại Trade

More on Muối kim loại from our other sites