Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Chemical Elements? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Chemical Elements là Hoa Kỳ ($2,35 tỷ), Trung Quốc ($2,06 tỷ), Đức ($1,63 tỷ), Nam Triều Tiên ($1,33 tỷ) và Nga ($648 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($2,91 tỷ), Sơn mài Nhật ($1,72 tỷ), Đức ($1,19 tỷ), Hoa Kỳ ($1,02 tỷ) và Nam Triều Tiên ($879 Hàng triệu).

Chemical Elements còn được biết là oxy, nitơ, hydro, selenium, phosphor, arsenic, silicon, bo, clo, flourine, brôm, iốt, lưu huỳnh, tinh khiết, thủy ngân, kiềm, carbon.

Chemical Elements có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Chemical Elements Trade

More on Chemical Elements from our other sites