Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Hóa chất hữu cơ? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Hóa chất hữu cơ là Đan Mạch ($1,16 tỷ), Hoa Kỳ ($968 Hàng triệu), Trung Quốc ($744 Hàng triệu), Đức ($631 Hàng triệu) và Ấn Độ ($599 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($1,03 tỷ), Đức ($507 Hàng triệu), Hà Lan ($445 Hàng triệu), Ấn Độ ($335 Hàng triệu) và Pháp ($307 Hàng triệu).

Hóa chất hữu cơ còn được biết là enzyme, đường.

Hóa chất hữu cơ có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Hóa chất hữu cơ Trade

More on Hóa chất hữu cơ from our other sites