Looking for the latest data? Try OEC Pro

Các hợp chất nitơ Chức năng khác

Looking to buy or sell Các hợp chất nitơ Chức năng khác? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Các hợp chất nitơ Chức năng khác? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Các hợp chất nitơ Chức năng khác là Trung Quốc ($2,64 tỷ), Đức ($2,07 tỷ), Hoa Kỳ ($1,88 tỷ), Nam Triều Tiên ($1,46 tỷ) và Thụy Sĩ ($1,09 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($1,49 tỷ), Hoa Kỳ ($1,19 tỷ), Đức ($1,01 tỷ), Nam Triều Tiên ($843 Hàng triệu) và Brazil ($799 Hàng triệu).

Các hợp chất nitơ Chức năng khác còn được biết là bậc bốn, muối amoni hydroxit, lecithin, carboxyimide, imide, acrylonitrile, nitrile, Diazo-, azo-, azoxy, hydrazine, hydroxylamine.

Các hợp chất nitơ Chức năng khác có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Các hợp chất nitơ Chức năng khác Trade

More on Các hợp chất nitơ Chức năng khác from our other sites