Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Halogen Hydrocarbons? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Halogen Hydrocarbons là Trung Quốc ($2 tỷ), Hoa Kỳ ($1,9 tỷ), Sơn mài Nhật ($989 Hàng triệu), Đức ($830 Hàng triệu) và Hà Lan ($604 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($828 Hàng triệu), Trung Quốc ($720 Hàng triệu), Hà Lan ($670 Hàng triệu), Mexico ($620 Hàng triệu) và Đức ($609 Hàng triệu).

Halogen Hydrocarbons còn được biết là vinyl chloride, chloroethylene, trichloroethylene, tetrachloroethylene.

Halogen Hydrocarbons có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Halogen Hydrocarbons Trade

More on Halogen Hydrocarbons from our other sites