Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Hydrocarbons Cyclic? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Hydrocarbons Cyclic là Nam Triều Tiên ($9,3 tỷ), Sơn mài Nhật ($4,43 tỷ), Hoa Kỳ ($4,06 tỷ), Hà Lan ($3,9 tỷ) và Singapore ($2,92 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($15,8 tỷ), Bỉ ($3,07 tỷ), Hoa Kỳ ($2,44 tỷ), Hà Lan ($2,02 tỷ) và Mexico ($1,81 tỷ).

Hydrocarbons Cyclic còn được biết là cyclohexane, benzene, toluene, xylene, styrene, ethylbenzene.

Hydrocarbons Cyclic có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Hydrocarbons Cyclic Trade

More on Hydrocarbons Cyclic from our other sites