Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Palm Kernel Oil? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Palm Kernel Oil là Cote d'Ivoire ($1,34 Hàng triệu), Ghana ($127 Hàng ngàn), Đi ($91,3 Hàng ngàn) và Burkina Faso ($41,8 Hàng ngàn). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Senegal ($1,01 Hàng triệu), Burkina Faso ($547 Hàng ngàn) và Đi ($41,8 Hàng ngàn).

Palm Kernel Oil có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Palm Kernel Oil Trade

More on Palm Kernel Oil from our other sites