Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Dầu hạt lanh? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Dầu hạt lanh là Bỉ ($51,8 Hàng triệu), Kazakhstan ($13,3 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($11,5 Hàng triệu), Đức ($8,56 Hàng triệu) và Ukraina ($6,6 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($26,4 Hàng triệu), Đức ($17 Hàng triệu), Hà Lan ($16 Hàng triệu), Chile ($6,16 Hàng triệu) và Ý ($5,07 Hàng triệu).

Dầu hạt lanh có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Dầu hạt lanh Trade

More on Dầu hạt lanh from our other sites