Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Đạm thô? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Đạm thô là Mali ($235 Hàng ngàn), Cote d'Ivoire ($41,9 Hàng ngàn), Ghana ($10,6 Hàng ngàn), Kenya ($7,21 Hàng ngàn) và Mexico ($5,2 Hàng ngàn). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Burkina Faso ($256 Hàng ngàn), Senegal ($15,8 Hàng ngàn), Mali ($14 Hàng ngàn), Cote d'Ivoire ($6,93 Hàng ngàn) và Uganda ($6,34 Hàng ngàn).

Đạm thô có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Đạm thô Trade

More on Đạm thô from our other sites