Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Thô lông động vật? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Thô lông động vật là Ireland ($1,99 Hàng triệu), Đức ($1,52 Hàng triệu), Bỉ ($633 Hàng ngàn), Trung Quốc ($590 Hàng ngàn) và Iran ($505 Hàng ngàn). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($3,17 Hàng triệu), Trung Quốc ($1,06 Hàng triệu), Bỉ ($584 Hàng ngàn), Ireland ($516 Hàng ngàn) và Vương quốc Anh ($431 Hàng ngàn).

Thô lông động vật có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Thô lông động vật Trade

More on Thô lông động vật from our other sites