Looking for the latest data? Try OEC Pro

Xử lý chất thải của Man-Made sợi

Looking to buy or sell Xử lý chất thải của Man-Made sợi? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Xử lý chất thải của Man-Made sợi? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Xử lý chất thải của Man-Made sợi là Bỉ ($25,2 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($24,3 Hàng triệu), Đức ($17,1 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($16,8 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($13,2 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($37 Hàng triệu), Ý ($21,4 Hàng triệu), Ấn Độ ($15,9 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($15,2 Hàng triệu) và Hà Lan ($12 Hàng triệu).

Xử lý chất thải của Man-Made sợi có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Xử lý chất thải của Man-Made sợi Trade

More on Xử lý chất thải của Man-Made sợi from our other sites