Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Logs lá kim thô? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Logs lá kim thô là New Zealand ($2,18 tỷ), Nga ($1,06 tỷ), Cộng hòa Séc ($469 Hàng triệu), Úc ($459 Hàng triệu) và Đức ($263 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($3,44 tỷ), Áo ($604 Hàng triệu), Đức ($526 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($336 Hàng triệu) và Thụy Điển ($241 Hàng triệu).

Logs lá kim thô còn được biết là tuyết tùng, linh sam Douglas-, cây bách, linh sam, Junipers, kauri, larches, cây thông, sam, Redwoods, cây vân sam, yews.

Logs lá kim thô có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Logs lá kim thô Trade

More on Logs lá kim thô from our other sites