Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Hột gai? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Hột gai là Canada ($226 Hàng triệu), Nga ($209 Hàng triệu), Kazakhstan ($103 Hàng triệu), Bỉ ($68,9 Hàng triệu) và Ba Lan ($27,8 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Bỉ ($185 Hàng triệu), Trung Quốc ($151 Hàng triệu), Đức ($95,1 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($69,7 Hàng triệu) và Gà tây ($61,9 Hàng triệu).

Hột gai có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Hột gai Trade

More on Hột gai from our other sites