Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Cigarretes? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Cigarretes là Ba Lan ($2,87 tỷ), Đức ($2,54 tỷ), Hà Lan ($921 Hàng triệu), Cộng hòa Séc ($883 Hàng triệu) và Nước Lithuania ($739 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Ý ($1,95 tỷ), Sơn mài Nhật ($1,62 tỷ), Tây Ban Nha ($1,21 tỷ), Pháp ($989 Hàng triệu) và Đức ($815 Hàng triệu).

Cigarretes có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Cigarretes Trade

More on Cigarretes from our other sites