Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Bánh dầu? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Bánh dầu là Argentina ($7,71 tỷ), Brazil ($3,89 tỷ), Hoa Kỳ ($2,84 tỷ), Canada ($1,28 tỷ) và Hà Lan ($1,24 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hà Lan ($1,82 tỷ), Indonesia ($1,58 tỷ), Pháp ($1,35 tỷ), Đức ($1,3 tỷ) và Hoa Kỳ ($1,06 tỷ).

Bánh dầu còn được biết là Bánh bã dầu đậu tương, thức ăn gia súc, lạc, hạt bông, hạt lanh, dừa, cải dầu, cọ, có dầu.

Bánh dầu có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Bánh dầu Trade

More on Bánh dầu from our other sites