Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Chất chiết xuất cà phê? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Chất chiết xuất cà phê là Mexico ($64,3 Hàng triệu), Cote d'Ivoire ($46 Hàng triệu), Đức ($41,2 Hàng triệu), Malaysia ($27,1 Hàng triệu) và Ấn Độ ($23,6 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($57,2 Hàng triệu), Singapore ($29,1 Hàng triệu), Ukraina ($27,8 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($18,6 Hàng triệu) và Burkina Faso ($16,9 Hàng triệu).

Chất chiết xuất cà phê còn được biết là tinh chất, chất đậm đặc.

Chất chiết xuất cà phê có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Chất chiết xuất cà phê Trade

More on Chất chiết xuất cà phê from our other sites