Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Cà chua? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Cà chua là Mexico ($2,06 tỷ), Hà Lan ($1,82 tỷ), Tây Ban Nha ($1,23 tỷ), Morocco ($691 Hàng triệu) và Canada ($368 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($2,31 tỷ), Đức ($1,52 tỷ), Pháp ($734 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($628 Hàng triệu) và Nga ($477 Hàng triệu).

Cà chua còn được biết là rau.

Cà chua có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Cà chua Trade

More on Cà chua from our other sites