Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Khoai tây? List your company on Macro Market.

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Khoai tây là Hà Lan ($702 Hàng triệu), Pháp ($670 Hàng triệu), Đức ($411 Hàng triệu), Ai Cập ($257 Hàng triệu) và Canada ($236 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Bỉ ($422 Hàng triệu), Hà Lan ($334 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($254 Hàng triệu), Đức ($246 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($230 Hàng triệu).

Khoai tây có chữ số 4 là sản phẩm SITC.

Khoai tây Trade

More on Khoai tây from our other sites